آموزش نرم افزارها

گیره موضوعی Nearest و Perpendicular نقطه عمود

گیره موضوعی Nearest و Perpendicular نقطه عمود
 • گیره موضوعی Nearest و Perpendicular نقطه عمود:

  در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش گیره موضوعی Nearest و Perpendicular نقطه عمود

  در اتوکد دوبعدی Autocad 2D می پردازیم. 

  گیره موضوعی Nearest

  این گیره موضوعی، امکان انتخاب نزدیک‌ترین نقطه به مکان‌نما را فراهم می‌کند.

  گیره موضوعی Perpendicular

  این گیره موضوعی، امکان انتخاب نقطه پای عمود روی هر موضوع ترسیمی را فراهم می‌کند.

   و با ارائه آموزش های گام به گام و مثال محور با ریز جزئیات کار آشنا می شویم.

  با ما همراه باشید... 

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  در این مقاله می خواهیم ‌گیره موضوعی Nearest و Perpendicular نقطه عمود را انجام دهیم.

  گام اول:

  ترسیم پاره‌خط VW به روش دکارتی مطلق

  در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

  و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  گام دوم:

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود

  و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.
  مختصات نقطه V را (10,110) معرفی می‌کنیم.

  Specify first point: 110,10

  پس از معرفی نقطه Vکلید Enter را می‌فشاریم.

  باحرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را تنظیم و با فشردن غلتک وسط ماوس، موضوع را در جهات ‌مختلف صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا]لغو[‌) می‌باشد.

  گام سوم:

  مختصات نقطه‌W را (10,120) معرفی می‌کنیم.

  Specify next point or [Undo]: 120, 10

  پس از معرفی نقطه‌W کلید Enter را می‌فشاریم.

  پاره‌خط‌مجازی به نقطه‌W متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

   

  گام چهارم:

  ترسیم پاره‌خط XYبه روش دکارتی مطلق

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمتType a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند

  ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، تا این مرحله مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

  مختصات نقطه X را (12,120) معرفی می‌کنیم.

  گام پنجم:

  Specify first point: 120,12

  پس از معرفی نقطه X کلید Enter را می‌فشاریم.

  باحرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را تنظیم و با فشردن غلتک وسط ماوس، موضوع را در جهات ‌مختلف صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

  مختصات نقطه‌Y را (20,114) معرفی می‌کنیم.

  گام ششم:

  Specify next point or [Undo]: 114,20

  پس از معرفی نقطه‌Y کلید Enter را می‌فشاریم.

  پاره‌خط‌مجازی به نقطه‌Y متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[‌) می‌باشد.

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

  گام هفتم:

  ترسیم پاره‌خطی از نقطه‌ای، تقریبا وسط پاره‌خط VW و عمود بر پاره‌‌خط قرارXY

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان، در قسمتType a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

   سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

  گام هشتم:

  برای تعیین مختصات نقطه‌ای، تقریبا وسط پاره‌خط VW، از گیره موضوعی Nearest استفاده می‌کنیم.

  در نوار وضیعت روی مثلث مشکی رنگ سمت راست آیکون Object Snap، کلیک چپ می‌کنیم

  یک منوی میانبر ظاهر می‌شود. سپس روی گزینه … Object Snap Settings کلیک چپ می‌کنیم.

  کادر محاوره‌ای Derafting Settings در حالی که سربرگ Object Snap فعال می‌باشد، ظاهر می‌شود.

  جهت فعال کردن خاصیت Object Snap در مستطیل سمت چپ گزینه Object Snap On (F3) کلیک چپ می‌کنیم.‌‌

  سپس روی دکمه Clear All (واقع در سمت راست کادر) کلیک چپ می‌کنیم تا تمامی گیره‌های موضوعی فعال از حالت انتخاب خارج شوند

  سپس گیره موضوعی Nearest را با کلیک چپ در مستطیل سمت چپ آن فعال، و روی دکمه OK کلیک چپ می‌کنیم.

  با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه‌ای که تقریبا وسط پاره‌خط VW قرار دارد.

  علامت گیره موضوعی Nearest، روی آن ظاهر می‌شود، سپس کلیک چپ می‌کنیم.

  گام نهم:

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  کلید Shift از صفحه کلید را پایین نگه داشته و در صفحه ترسیم، کلیک راست می‌کنیم یک منوی میانبر ظاهر می‌شود.

  گیره موضوعی Perpendicular را که مشخصه انتخاب نقطه پای عمود روی پاره‌خط XY است

  را با کلیک چپ به‌صورت موقتی انتخاب می‌کنیم.

  با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی پاره‌خط XY، گیره موضوعی Perpendicular روی آن ظاهر می‌شود، سپس کلیک چپ می‌کنیم.

  گام دهم:

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[‌) می‌باشد.

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

  با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: <Osnap off>

  در نوار وضعیت آیکون Object Snap از رنگ آبی به رنگ خاکستری تغییر پیدا کردند.

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پشتیبانی آنلاین
  مکالمه را شروع کنید
  سلام، در خدمت شما هستیم...
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم