آموزش نرم افزارها

آموزش PDMS

آموزش نرم افزار PDMS دوره کاتالوگ و اسپک نویسی

آموزش کاتالوگ و اسپک نویسی در PDMS

نمونه فیلم پکیج کاتالوگ و اسپک نویسی در PDMS: در این دوره به بررسی ماژول PARAGON & SPECON  می‌پردازیم که در رابطه با کاتالوگ و اسپک نویسی هستش و ‌میتوان گفت یکی از مهمترین…

آموزش ماژول طراحی در PDMS

آموزش ماژول طراحی در PDMS

نمونه فیلم پکیج آموزش PDMS ماژول طراحی : در این دوره قصد داریم به آموزش ماژول طراحی در PDMS به طور کامل برای طراحی تجهیزات دوار و استاتیک بپردازیم. نرم…

آموزش PDMS

آموزش PDMS ساخت و مدیریت پروژه

نمونه فیلم پکیج آموزش PDMS : در این دوره آموزش PDMS قصد داریم به آموزش کامل ماژول ادمین که وظیفه مدیریت کلی پروژه و تعیین سطح دسترسی برای تمام اعضا…