آموزش نرم افزارها

تاریخچه کتیا

کتیا یا سالیدورک

کتیا یادبگیریم یا سالیدورک : در این نوشته بدون هیچگونه تعصب خاصی به بررسی اینکه کدام یک از نرم افزارهای کتیا یا سالید ورک (سالید ورکز ) می توانند مفید…

CATIA مخفف چیست؟

CATIA مخفف چیست؟

درباره نرم افزار کتیا : نرم افزار کتیا CATIA مخفف  (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application)‏ میباشد. یک نرم‌افزار طراحی ، مهندسی ، ساخت به کمک کامپیوتر است که توسط شرکت…

تاریخچه نرم افزار کتیا

تاریخچه نرم افزار کتیا

درباره تاریخچه نرم افزار CATIA : تاریخچه نرم افزار کتیا بر میگردد به سال ۱۹۸۱ ، شرکت Dassault Systemes در نهم ژوئن ۱۹۸۱ توسط گروهی از مهندسین شرکت هواپیما سازی Dassault…