آموزش نرم افزارها

آموزش ورد Word

ایجاد پاورقی Foot note ورد

ایجاد پاورقی Foot note ورد

ایجاد پاورقی Foot note ورد در این مقاله به آموزش ایجاد پاورقی Foot note ورد می پردازیم.و با نکاتی در خصوص آموزش کامل پاورقی (Footnote) و پاسندی (Endnote) در ورد…

خط تیره گذاری Hyphenation ورد

خط تیره گذاری Hyphenation ورد

خط تیره گذاری Hyphenation ورد در این مقاله به آموزش خط تیره گذاری Hyphenation ورد می پردازیم.و با نکاتی در خصوص آموزش Hyphenation در ورد (Word) برای حفظ سیلاب و…

ستون بندی صفحات متن ورد

ستون بندی صفحات متن ورد

ستون بندی صفحات متن ورد در این مقاله به آموزش ستون بندی صفحات متن ورد می پردازیم.و با نکاتی در خصوص تقسیم صفحه ورد به دو قسمت و تنظیمات دو ستونه نوشتن در ورد و…

شماره گذاری صفحه و خطوط ورد

شماره گذاری صفحه و خطوط ورد

شماره گذاری صفحه و خطوط ورد در این مقاله به آموزش شماره گذاری صفحه و خطوط ورد می پردازیم.و با نکاتی در خصوص شماره گذاری فارسی صفحات در ورد 2019…

سرصفحه Header پاصفحه Footer ورد

سرصفحه Header پاصفحه Footer ورد

سرصفحه Header پاصفحه Footer ورد در این مقاله به آموزش سرصفحه Header پاصفحه Footer ورد می پردازیم. و با نکاتی در خصوص دانلود فیلم آموزش word 2016 و word 2019…

تصویر زمینه نرم افزار ورد

تصویر زمینه نرم افزار ورد

تصویر زمینه نرم افزار ورد در این مقاله به آموزش تصویر زمینه نرم افزار ورد می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش ﺟﺰوه Microsoft Word و دانلود آموزش ورد 2019…

چاپ سند print نامه ورد

چاپ سند print نامه ورد

چاپ سند print نامه ورد در این مقاله به چاپ سند print نامه ورد می پردازیم.یاد می گیریم چطور بتوانیم چاپ سريع انجام دهیم با پیش نمایش چاپ کار کنیم. چاپگر…

ادغام پستی و نامه فرم ورد

ادغام پستی و نامه فرم ورد

ادغام پستی و نامه فرم ورد در این مقاله به ادغام پستی و نامه فرم ورد می پردازیم.یاد می گیریم چطور بتوانیم یک مراحل ادغام پستی را انجام دهیم سپس یک…

فهرست مطالب و لینک ها ورد

فهرست مطالب و لینک ها ورد

فهرست مطالب و لینک ها ورد در این مقاله به فهرست مطالب و لینک ها ورد می پردازیم.یاد می گیریم چطور بتوانیم یک فهرست مطالب ایجاد کنیم و فهرست مطالب…

اشکال اسمارت آرت نمودار ورد

اشکال اسمارت آرت نمودار ورد

اشکال اسمارت آرت نمودار ورد در این مقاله به اشکال اسمارت آرت نمودار ورد می پردازیم. یاد می گیریم چطور اصول کار با Smart Artها را انجام دهیم . اصول…

کادرهای متنی word art ورد

کادرهای متنی word art ورد

کادرهای متنی word art ورد در این مقاله به کادرهای متنی word art ورد می پردازیم. یاد می گیریم اصول کار با کادرهای متنی و Word Art و چطور اصول…

ویرایش و تنظیمات جداول ورد

ویرایش و تنظیمات جداول ورد

ویرایش و تنظیمات جداول ورد در این مقاله به ویرایش و تنظیمات جداول ورد می پردازیم. یاد می گیریم چطور اندازه سطر و ستون را به دلخواه تغيير دهیم و…

ایجاد جدول table ورد word

ایجاد جدول table ورد word

ایجاد جدول table ورد word در این مقاله به ایجاد جدول table ورد word می پردازیم. یاد می گیریم چطور جدول ایجاد کنیم. بتوانیم سطر و ستون و سلول به…

خطایابی و اصلاح متن Spelling ورد

خطایابی و اصلاح متن Spelling ورد

خطایابی و اصلاح متن Spelling ورد در این مقاله به خطایابی و اصلاح متن Spelling ورد می پردازیم. اصول کار با Spelling & Grammar را بدانیم و اصول کار با…

سبک style الگو template ورد

سبک style الگو template ورد

سبک style الگو template ورد در این مقاله به سبک style الگو template ورد می پردازیم.یا می گیریم سبک را تعریف کنیم و از آن استفاده نمایم. با مفهوم الگوها آشنا…

طراحی صفحات سند ورد

طراحی صفحات سند ورد

طراحی صفحات سند ورد در این مقاله به طراحی صفحات سند ورد می پردازیم.نحوه تعیین اندازه کاغذ را فرا می گیریم و چطور حاشیه های کاغذ را تنظیم کنیم. ایجاد و…

ویرایش و جستجوی متن ورد

ویرایش و جستجوی متن ورد

ویرایش و جستجوی متن ورد در این مقاله به ویرایش و جستجوی متن ورد می پردازیم. با اصول درج و رونویسی متن ها آشنا می شویم. آشنایی با اصول درج…

قالب بندی سند متنی ورد

قالب بندی سند متنی ورد

قالب بندی سند متنی ورد در این مقاله به آموزش کاربردی قالب بندی سند متنی ورد می پردازیم. نحوه تعیین نوع، رنگ و سایز قلم اعمال جلوه های ویژه به…

سند و متن ساده نرم افزار ورد

سند و متن ساده نرم افزار ورد

سند و متن ساده نرم افزار ورد در این مقاله به آموزش کاربردی سند و متن ساده نرم افزار ورد می پردازیم.در برنامه ی واژه پرداز 2019 Word تغییرات عمده…

محیط نرم افزار ورد WORD

محیط نرم افزار ورد WORD

محیط نرم افزار ورد WORD در این مقاله به آموزش کاربردی محیط نرم افزار ورد WORD می پردازیم.سندی را ایجاد، ذخيره و بازیابی کنیم. سندی را با قالب های مختلف…