آموزش نرم افزارها

آموزش نقشه خوانی

آموزش تلرانس های هندسی و ابعادی GD&T

نمونه فیلم پکیج آموزش تلرانس های هندسی و ابعادی GD&T : GD&T چیست ؟ GD&T مخفف GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING می باشد . GD&T زبان بین المللی برای توصیف یک محصول در سه بعد…