پکیج‌های آموزشی

آموزش اکسل Excel

ایجاد درج و اضافه نمودن یک ستون اکسل

ایجاد درج و اضافه نمودن یک ستون اکسل

ایجاد درج و اضافه نمودن یک ستون اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث ایجاد درج و اضافه نمودن یک ستون اکسل و…

کپی محدوده سلول ها به کاربرگی دیگر اکسل

اضافه نمودن و ایجاد درج یک سطر اکسل

اضافه نمودن و ایجاد درج یک سطر اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث اضافه نمودن و ایجاد درج یک سطر اکسل Insert…

کپی محدوده سلول ها به کاربرگی دیگر اکسل

کپی محدوده سلول ها به کاربرگی دیگر اکسل

کپی محدوده سلول ها به کاربرگی دیگر اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث کپی محدوده سلول ها به کاربرگی دیگر اکسل و…

کپی محدوده سلول ها در اکسل

کپی محدوده سلول ها در اکسل

کپی محدوده سلول ها در اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث  کپی محدوده سلول ها در اکسل 2013 و 2016 و 2019…

انتقال یک محدوده سلول ها در اکسل

انتقال یک محدوده سلول ها در اکسل

انتقال یک محدوده سلول ها در اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث انتقال یک محدوده سلول ها در اکسل و جا به…

پرکردن محدوده با Flash Fill اکسل

پرکردن محدوده با Flash Fill اکسل

پرکردن محدوده با Flash Fill اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث پرکردن محدوده با Flash Fill اکسل و کاربرد Flash Fill در…

پرکردن محدوده با داده قالب بندی شده اکسل

پرکردن محدوده با داده قالب بندی شده اکسل

پرکردن محدوده با داده قالب بندی شده اکسل: در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث پرکردن محدوده با داده قالب بندی شده اکسل و…

پرکردن محدوده با داده استخراج شده اکسل

پرکردن محدوده با داده استخراج شده اکسل

پرکردن محدوده با داده استخراج شده اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث پرکردن محدوده با داده استخراج شده اکسل و آموزش اکسل…

لیست سفارشی Custom List دلخواه اکسل

لیست سفارشی Custom List دلخواه اکسل

لیست سفارشی Custom List دلخواه اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث لیست سفارشی Custom List دلخواه اکسل و آموزش تصويري ايجاد ليست…

پر کردن سفارشی Custom سلول های اکسل

پر کردن سفارشی Custom سلول های اکسل

پر کردن سفارشی Custom سلول های اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث پر کردن سفارشی Custom سلول های اکسل و پر کردن…

پر کردن یک دنباله اعداد در اکسل

پر کردن یک دنباله اعداد در اکسل

پر کردن یک دنباله اعداد در اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث پر کردن یک دنباله اعداد در اکسل می پردازیم.  اگر…

حذف قالب بندی سلول اصلی اکسل

حذف قالب بندی سلول اصلی اکسل

حذف قالب بندی سلول اصلی اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل یعنی حذف قالب بندی سلول اصلی اکسل به طرح این سوال می پردازیم. …

پر کردن محدوده انتخابی اکسل

پر کردن محدوده انتخابی اکسل

پر کردن محدوده انتخابی اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث پر کردن محدوده انتخابی اکسل و پرکردن سلول های خالی در یک…

ادغام و چسباندن متن با عملگر الحاق اکسل

ادغام و چسباندن متن با عملگر الحاق اکسل

ادغام و چسباندن متن با عملگر الحاق اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث ادغام و چسباندن متن با عملگر الحاق اکسل Excel…

خطای VALUE - DIV - REF و N/A اکسل

خطای VALUE – DIV – REF و N/A اکسل

خطای VALUE – DIV – REF و N/A اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث خطای VALUE – DIV – REF و N/A…

استفاده از پرانتز تودرتو در اکسل

استفاده از پرانتز تودرتو در اکسل

استفاده از پرانتز تودرتو در اکسل در این مقاله از سری آموزش های رایگان نرم افزار اکسل به مبحث استفاده از پرانتز تودرتو در اکسل Excel می پردازیم.  و با…

پشتیبانی آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام، در خدمت شما هستیم...
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم