آموزش نرم افزارها

مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد

مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد
 • مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  در این مقاله می خواهیم مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد را انجام دهیم.

  گام اول:

  ابتدا یک فایل جدید باز می‌کنیم.

  ترسیم پاره‌خط‌های MNو NO توسط فرمان Line به روش دکارتی مطلق

  در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

  و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند

  ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد. مختصات نقطه M را (65,70) معرفی می‌کنیم.

  گام دوم:

  Specify first point: 70, 65

  پس از معرفی نقطه M کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]:

  اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

  مختصات نقطه ‌N را (60,70) معرفی می‌کنیم.

  Specify next point or [Undo]: 70, 60

  گام سوم:

  پس از معرفی نقطه N کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه N ‌متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان‌ (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

  مختصات نقطه ‌O را (60,75) معرفی می‌کنیم.

  Specify next point or [Undo]: 75, 60

  پس از معرفی نقطه‌O کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Close/Undo]

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

  گام چهارم:

  گرد کردن گوشه N

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حرف F را که معرف فرمان ‌Fillet می‌باشد

  را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف F شروع می‌شوند ظاهر می‌گردد

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.


  Command: F
  FILLET
  Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
  Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]

  عبارت (Radius = 0.0000) به معنای (شعاع گرد کردن گوشه‌ها = صفر) می‌باشد.

  اعلان (Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:) به معنای

  (اولین موضوع را انتخاب کنید یا]بازگشت/ چندخطی/ شعاع/ برش/ چند‌بار [‌) می‌باشد.

  حرف R را که معرف زیر‌مجموعه Radius است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

  گام پنجم:

  Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:R

  کلید Enter را می‌فشاریم، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify fillet radius <0.0000

  اعلان (Specify fillet radius) به معنای (شعاع گردی (کمان) را تعیین کنید) می‌باشد. شعاع کمان را عدد 2 تایپ می‌کنیم.

  Specify fillet radius <0.0000>: 2

  کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:

  اعلان (Select first object)به معنای (اولین موضوع را انتخاب کنید) می‌باشد.

  گام ششم:

  روی پاره‌خط MN کلیک چپ می‌کنیم تا به حالت انتخاب تبدیل شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]

  اعلان (Select second object or shift-select to apply corner)به معنای (دومین موضوع را انتخاب کنید

  یا کلید Shift را پایین نگه‌ داشته‌ و روی دومین خط موضوع کلیک چپ کنید

  تا یک گوشه ایجاد شود) می‌باشد. روی پاره‌خط NO کلیک چپ می‌کنیم تا در گوشه N یک گردی ایجاد شود.

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.