آموزش نرم افزارها

مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد

مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد
 • مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد:

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  در این مقاله می خواهیم ‌مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد را انجام دهیم.

  گام اول:

  ابتدا یک فایل جدید باز می‌کنیم.

  ترسیم پاره‌خط GH به روش دکارتی مطلق

  در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

  و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند،

  ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

  گام دوم:

  مختصات نقطه G را (50,30) معرفی می‌کنیم.

  Specify first point: 30,50

  پس از معرفی نقطه Gکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

  مختصات نقطه‌H را (50,40) معرفی می‌کنیم.

  Specify next point or [Undo]: 40,50

  پس از معرفی نقطه‌H کلید Enter را می‌فشاریم.

  پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌H متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

  گام سوم:

  ترسیم پاره‌خط IJ به روش دکارتی مطلق

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

  مختصات نقطه I را (45,45) معرفی می‌کنیم.

  Specify first point: 45,45

  پس از معرفی نقطه Iکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  گام چهارم:

  پس از معرفی نقطه Iکلید Enter را می‌فشاریم.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

  مختصات نقطه‌J را (55,45) معرفی می‌کنیم.

  Specify next point or [Undo]: 45,55

  پس از معرفی نقطه‌J کلید Enter را می‌فشاریم.

  پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌J متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

  گام پنجم:

  اتصال پاره‌خط GH به پاره‌خط IJ

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حروف EX را که معرف فرمان Extend می‌باشد

  را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی

  شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف EX شروع می‌شوند ظاهر می‌شود.

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

  مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: EX
  EXTEND
  Current settings: Projection=UCS, Edge=None
  Select boundary edges
  Select objects or <select all

  عبارت (Select boundary edges …) به معنای (لبه‌های مرزی را انتخاب کنید) می‌باشد.

  اعلان (Select objects or <select all>) به معنای (موضوعاتی که تحت عنوان لبه‌های مرزی می‌باشند را انتخاب کنید) می‌باشد.

  روی پاره‌‌خط IJ به عنوان لبه مرزی کلیک چپ می‌کنیم.

  گام ششم:

  Select objects or <select all>: 1 found

  در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 found به معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select objects

  با توجه به این‌که موضوع دیگری تحت عنوان لبه مرزی وجود نداشته باشد، کلید Enter را می‌فشاریم.

  مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.


  Select object to extend or shift-select to trim or
  [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]

  اعلان (Select object to trim) به معنای (موضوع مورد برش جهت اجرای فرمان را انتخاب کنید) می‌باشد.

  وعبارت (shift-select to extend) به معنای (با نگه داشتن کلید Shiftو کلیک چپ کردن روی موضوع، فرمان trim را اجرا کنید.) می‌باشد.

  سمت راست پاره‌‌خط GH (نزدیک نقطه H) کلیک چپ می‌کنیم.

  پاره‌‌خط GH به پاره‌‌خط IJ متصل می‌گردد.

  مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.


  Select object to extend or shift-select to trim or
  [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]

  با فشردن کلید Enter از فرمان خارج می‌شویم.

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پشتیبانی آنلاین
  مکالمه را شروع کنید
  سلام، در خدمت شما هستیم...
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم