آموزش نرم افزارها

مثال فرمان کپی Copy اتوکد

مثال فرمان کپی Copy اتوکد
 • مثال فرمان کپی Copy اتوکد:

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  در این مقاله می خواهیم ‌مثال فرمان کپی Copy اتوکد را انجام دهیم.

  گام اول:

  ترسیم پاره‌خط AB به روش دکارتی مطلق‌

  در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

  و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت، حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

  مختصات نقطه A را (10,10) معرفی می‌کنیم.

  گام دوم:

  مختصات نقطه A را (10,10) معرفی می‌کنیم.

  Specify first point: 10,10

  پس از معرفی نقطه Aکلید Enter را می‌فشاریم، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

  مختصات نقطه‌B را (10,20) معرفی می‌کنیم.

  Specify next point or [Undo]: 20,10

  پس از معرفی نقطه‌B کلید Enter را می‌فشاریم، پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌B متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  گام سوم:

  Specify next point or [Undo]

  اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

  تهیه یک نسخه کپی از پاره‌خط AB

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حروف CO را که معرف فرمان Copy می‌باشد را در خط ‌فرمان، در قسمت

  Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف CO شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

  مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: CO
  COPY
  Select objects

  اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.

  گام چهارم:

  این اعلان در تمامی دستورات ویرایشی که باید در آن‌ها‌ انتخاب موضوعات انجام گیرد.

  وجود دارد‌. پاره‌خط AB ترسیمی را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.

  Select objects: 1 found

  در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 foundبه معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود.

  در خط ‌فرمان اعلان زیرظاهر می‌شود.

  Select objects

  با توجه به این‌ که موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد

  کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.


  Current settings: Copy mode = Multiple
  Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement

  اعلان (Specify base point) به معنای (نقطه مبنا را تعیین کنید) می‌باشد.

  نقطه A را به عنوان، نقطه مبنا انتخاب می‌کنیم.

  گام پنجم:

  برای تعیین مختصات نقطه A از گیره موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم

  در نوار وضیعت روی مثلث مشکی رنگ سمت راست آیکون Object Snap،کلیک چپ می‌کنیم.

  یک منوی میانبر ظاهر می‌شود. سپس روی گزینه…Object Snap Settings کلیک چپ می‌کنیم.

  کادر محاوره‌ای Derafting Settings در حالی که سربرگ Object Snap فعال می‌باشد، ظاهر می‌شود.

  جهت فعال کردن خاصیت Object Snap در مستطیل سمت چپ گزینه Object Snap On (F3) کلیک چپ می‌کنیم.

  روی دکمه Clear All (واقع در سمت راست کادر) کلیک چپ می‌کنیم

  تا تمامی گیره‌های موضوعی فعال، از حالت انتخاب خارج شوند گیره‌ موضوعی Endpoint را که مشخصه نقطه پایانی است

  را با کلیک چپ در مستطیل سمت چپ آن‌ فعال، و روی دکمه OK کلیک چپ می‌کنیم.

  با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه A، علامت گیره موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود.

  سپس کلیک چپ می‌کنیم.

  گام ششم:

  نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به نقطه A، که به عنوان نقطه مبنا معرفی شده است

  متصل می‌گردد و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی،‌ مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم، تبدیل شده قرار دارد.

  در صفحه ‌ترسیم یک نسخه کپی از پاره‌خط انتخابی، درکنار مکان‌نما نیز دیده می‌شود.

  گام هفتم:

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify second point or [Array] <use first point as displacement

  اعلان (Specify second point) به معنای (نقطه دوم بردار جابه‌جایی را تعیین کنید‌) می‌باشد.

  برای معرفی نقطه انتهایی بردار جابه‌جایی، از خاصیت Ortho Mode استفاده می‌کنیم.

  با فشردن کلید تابعی‌F8 خاصیت
  Ortho Mode را فعال می‌کنیم.در خط ‌فرمان عبارت <Ortho On> ظاهر می‌شود.

  Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: <Ortho on>

  پاره‌خط مجازی را در راستای عمودی به سمت بالای صفحه ترسیم، حرکت می‌دهیم‌ و عدد 5 را به عنوان طول بردار جابه‌جایی تایپ می‌کنیم.

  Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: <Ortho on> 5

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit

  با توجه به این‌که سبک کپی، Multiple (کپی چند نسخه‌ای) است.

  در صفحه ‌ترسیم، یک نسخه کپی به ‌همراه پاره‌خط مجازی که در راستای افقی و عمودی مقید شده است قرار دارد.

  برای خارج شدن از فرمان کلید Enter را می‌فشاریم.
  با فشردن کلید تابعیF8 خاصیت Ortho Mode را غیرفعال می‌کنیم. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: <Ortho off

  با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم.

  در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: <Osnap off

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پشتیبانی آنلاین
  مکالمه را شروع کنید
  سلام، در خدمت شما هستیم...
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم