آموزش نرم افزارها

مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد

مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد

مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد:

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

در این مقاله می خواهیم ‌مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد را انجام دهیم.

گام اول:

ابتدا یک فایل جدید باز می‌کنیم.

ترسیم پاره‌خط ST به روش دکارتی مطلق

در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: L
LINE
Specify first point

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد. مختصات نقطه S را (50,90) معرفی می‌کنیم.

گام دوم:

Specify first point: 90,50

پس از معرفی نقطه Sکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه‌T را (50,100) معرفی می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: 100,50

پس از معرفی نقطه‌T کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌T متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

گام سوم:

ایجاد یک نقطه شکست در وسط پاره‌‌خط

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

حروف BR را که معرف فرمان Break می‌باشد را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف BR شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: BR
BREAK
Select object

اعلان (Select objects 🙂 به معنای (موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی پاره‌‌خط ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

گام چهارم:

Specify second break point or [First point]

برنامه کلیک چپ اول روی پاره‌‌خط ترسیمی را به عنوان، نقطه اول برش در نظر‌ گرفته است.

در حالی که هدف از کلیک چپ اول، فقط انتخاب موضوع بوده است.

حرف F راکه معرف زیر‌مجموعهFirst point است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

Specify second break point or [First point]: F

کلید Enter را می‌فشاریم.

مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify first break point

گام پنجم:

اعلان (Specify first break point) به معنای (نقطه اول برش را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه وسط پاره‌‌خط را به‌عنوان، نقطه شکست معرفی می‌کنیم.

برای تعیین مختصات نقطه وسط پاره‌‌خط از گیره موضوعی Midpoint استفاده می‌کنیم.

در نوار وضیعت روی مثلث مشکی رنگ سمت راست آیکون Object Snap، کلیک چپ می‌کنیم

یک منوی میانبر ظاهر می‌شود.

سپس روی گزینه…Object Snap Settings کلیک چپ می‌کنیم.

کادر محاوره‌ای Derafting Settings در حالی که سربرگ Object Snap فعال می‌باشد، ظاهر می‌شود.

جهت فعال کردن خاصیت Object Snap در مستطیل سمت چپ گزینه Object Snap On (F3) کلیک چپ می‌کنیم.

روی دکمه Clear All (واقع در سمت راست کادر) کلیک چپ می‌کنیم

تا تمامی گیره‌های موضوعی فعال از حالت انتخاب خارج شوند

گیره‌ موضوعی Midpoint را که مشخصه نقطه وسط است را با کلیک چپ در مستطیل سمت چپ آن فعال، و روی دکمه OK کلیک چپ می‌کنیم.

گام ششم:

با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه وسط پاره‌‌خط، علامت گیره‌ موضوعی Midpoint، روی آن ظاهر می‌شود‌.

‌سپس روی آن کلیک چپ می‌کنیم.

نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به نقطه وسط پاره‌‌خط متصل می‌گردد

و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم، تبدیل شده قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

Specify second break point

مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

با توجه به این‌که نقطه برش دوم بر نقطه برش اول منطبق می‌باشد.

در مقابل اعلان (Specify second break point) به معنای (نقطه دوم برش را تعیین کنید) ، علامت @ را تایپ می‌کنیم.


Specify second break point

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

باکلیک چپ کردن روی پاره‌خط ST مشاهده می‌کنیم

که این پاره‌خط به دو قسمت تقسیم شده است.

با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: <Osnap off

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *