آموزش نرم افزارها

زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد

زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد
 • زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  در این مقاله می خواهیم ‌زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد را انجام دهیم.

  گام اول:

  ترسیم مستطیل با فرمان Rectangle به روش دکارتی مطلق

  در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

  و غیر‌فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت، حروف REC را که معرف فرمان Rectangle می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف REC شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: REC
  RECTANG
  Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، تا این مرحله مکان‌نما در صفحه ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

  مختصات نقطه E را (60,30) معرفی می‌کنیم.

  گام دوم:

  Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 30, 60

  پس از معرفی نقطه E کلید Enter را می‌فشاریم.

  گوشه اول مستطیل در محل نقطه E ظاهر گردید.

  و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

  با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب

  صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود

  مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]

  اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

  گوشه بعدی (دوم) را از روش دکارتی مطلق معرفی می‌کنیم. مختصات نقطه G را (65,40) معرفی می‌کنیم.

  Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 40, 65

  پس از معرفی گوشه بعدی (دوم)، کلید Enter را می‌فشاریم.

  گام سوم:

  ایجاد پخ در چهار گوشه مستطیل

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حروف CHA را که معرف فرمان Chamfer می‌باشد

  را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف CHA شروع می‌شوند ظاهر می‌گردد.

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: CHA
  CHAMFER
  (TRIM mode) Current chamfer Length = 2.5000, Angle = 45
  Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

  (Length = 2.5000) بدین معنی است که، اولین اندازه برش پخ عدد 5/2 می‌باشد.

  (Angle = 45) بدین معنی است که، زاویه پخ نسبت به خط اول زاویه 45 درجه می‌باشد.

  گام چهارم:

  می‌خواهیم در چهار گوشه مستطیل، پخ متقارن به طول 2 ایجاد کنیم.

  حرف D را که معرف زیر‌مجموعه Distance است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

  Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:D

  کلید Enter را می‌فشاریم، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify first chamfer distance <2.0000>:

  اعلان (Specify first chamfer distance) به معنای (اولین اندازه برش پخ را تعیین کنید) می‌باشد.

  اولین اندازه برش پخ را عدد 2 تایپ می‌کنیم.

  Specify first chamfer distance <2.0000>:2

  کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify second chamfer distance <2.0000>:

  اعلان (Specify second chamfer distance) به معنای (دومین اندازه برش پخ را تعیین کنید) می‌باشد.

  دومین اندازه برش پخ را عدد 2 تایپ می‌کنیم.

  گام پنجم:

  Specify second chamfer distance <2.0000>:2

  کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

  چون می‌خواهیم تمامی گوشه‌های مستطیل به‌طور یکسان و با یک بار اجرای فرمان، پخ زده شود از زیر‌مجموعه Polyline استفاده می‌کنیم.

  حرف P را که معرف زیر‌مجموعه Polyline است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

  Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:P

  کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select 2D polyline or [Distance/Angle/Method]

  اعلان (Select 2D polyline) به معنای (یک چند‌خطی دوبعدی انتخاب کنید) می‌باشد.

  روی مستطیل ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم. در خط فرمان یک گزارش ظاهر می‌شود.

  4lines were chamfered

  گزارش (4 lines were chamfered) به معنای (4 خط پخ زده شدند) می‌باشد.

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.