پکیج‌های آموزشی

آباکوس ABAQUS از مبتدی تا پیشرفته

آباکوس ABAQUS از مبتدی تا پیشرفته

آباکوس ABAQUS از مبتدی تا پیشرفته

در ابتدا شما رو به مشاهده نمونه رایگان از آموزش های نرم افزار آباکوس دعوت می نماییم.

سفارش پکیج آموزش نرم افزار آباکوس
سفارش پکیج

در مقاله به مباحث ذیل می پردازیم.

ایجاد Setهای هندسی

شش set در این مرحله می بایست ایجاد گردد. سه set در reference point های سه عضو صلب، یک set در لبه عمودی

blank در صفحه تقارن و دو set در نقاط وسط دو لبه سمت راست و چپ blank . چهار set اول به سادگی ایجاد می گردند

اما برای ایجاد در set آخر می بایست ابتدا در وسط دو لبه عمودی دو طرف، نقطه ایجاد کرد. برای این منظور دو لبه سمت عمودی

سمت راست و چپ را با استفاده از ابزار partition از نوع partition edge گزینه use parameter به دو نیم تقسیم کنید.

در این مرحله پارامتر خواسته شده را 0.5 وارد کنید. پس از ایجاد نقطه در وسط دو لبه ، در set دیگر را نیز ایجاد کنید.

نام set ها به ترتیب زیر می باشد:

Refpunch در محل reference point عضو punch

Refholder در محل reference point عضو Holder

Refdie در محل reference point عضو Die

Center در لبه عمودی سمت چپ Blank (صفحه تقارن)

Midleft در نقطه وسط لبه سمت چپ Blank

Midright در نقطه وسط لبه سمت راست Blank

در ادامه

ایجاد step های تحلیل

در مسائل تحلیل تماس، دو عامل اصلی مشکل شدن مساله موجود است:

حرکت کلی اجسام صلب قبل از اینکه قیود تماس آنها را مقید سازد و دوم تغییر ناگهانی شرایط تماس که باعث می شود

تکرار های بسیار زیاد غیر همگرا ایجاد شود. از این رو در انتخاب step های حل مساله می بایست بسیار دقت کرد.

از آنجائیکه مساله قدری پیچیده است، پنج step برای آن در نظر گرفته می شود.

از طرفی به دلیل اینکه می توان فرآیند شکل دهی را یک فرآیند شبه استاتیکی فرض کرد، اثرات اینرسی

در آن نادیده گرفته می شوند.آباکوس ABAQUS از مبتدی تا پیشرفته

ایجاد Setهای هندسی


همانگونه که دیده شد در مرحله تعریف ماده، برای ماده چگالی در نظر گرفته نشد. پنج step ذکر شده به شرح زیرند:

Step1 – Establish contact I در این step یک تماس قوی بین Blank و Blank holder ایجاد می گردد.

در این step هر دو نقطه میانی لبه های عمودی Blank در جهت 2 ثابت می گردند تا از حرکت ابتدایی Blank جلوگیری کند.

همچنین Blank holder با استفاده از شرط مرزی جابجایی، اندکی به سمت پایین حرکت داده می شود تا Blank را محکم بفشارد.

به جهت اینکه در زمان صرفه جویی شود، برای این step در field output ثبت نتایج تنها در آخرین increment خواسته شده است.

همچنین History output کلا حذف می گردد. نخستین نمو نیز به اندازه كل زمان step تعیین می گردد چون step از نوع static می باشد.

Step2 – Remove right constraint به جهت اینکه در ابتدای این step تماس قابل توجهی میان blank holder. Blank و Die برقرار شده است.

دیگر نیازی به وجود قید سمت راست blank نمی باشد و در این step حذف خواهد گشت. این step نیز تنها در یک نمو زمانی به اتمام می رسد.

برای این منظور initial increment برابر 1.0 وارد می شود. این step هم مانند step قبل از نوع static-general می باشد.

آباکوس ABAQUS از مبتدی تا پیشرفته
سفارش پکیج آموزش نرم افزار آباکوس
سفارش پکیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام، در خدمت شما هستیم...
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم