پکیج های آموزشی

مقالات آموزشی

مقالات آموزشی

ابزار انتخاب کمند Lasso فتوشاپ

ابزار انتخاب کمند Lasso فتوشاپ

ابزار انتخاب کمند Lasso فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش ابزار انتخاب کمند Lasso فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش…

ابزار انتخاب مارکی Marquee Tool فتوشاپ

ابزار انتخاب مارکی Marquee Tool فتوشاپ

ابزار انتخاب مارکی Marquee Tool فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش ابزار انتخاب مارکی Marquee Tool فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در…

حجم دادن Warp - قرینه سازی Flip فتوشاپ

کاربرد Transform در فتوشاپ

حجم دادن Warp – قرینه سازی Flip در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش حجم دادن Warp – قرینه سازی Flip فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و…

به هم ریختن Distort - پرسپکتیو Perspective فتوشاپ

ابزار Transform در Photoshop

به هم ریختن Distort – پرسپکتیو Perspective در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش به هم ریختن Distort – پرسپکتیو Perspective فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و…

تغيير مقياس Scale - چرخش Rotate - مایل کردن Skew

ابزار Transform فتوشاپ

تغيير مقياس Scale – چرخش Rotate – مایل کردن Skew فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به تغيير مقياس Scale – چرخش Rotate – مایل کردن Skew…

تغيير اندازه صفحه تصویر بوم فتوشاپ

تغيير اندازه صفحه تصویر بوم فتوشاپ

تغيير اندازه صفحه تصویر بوم فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به تغيير اندازه صفحه تصویر بوم فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص…

تغییر اندازه تصویر Image Size فتوشاپ

تغییر اندازه تصویر Image Size فتوشاپ

تغییر اندازه تصویر Image Size فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش تغییر اندازه تصویر Image Size فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در…

وضوح تصویر Resolution فتوشاپ

وضوح تصویر Resolution فتوشاپ

وضوح تصویر فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش وضوح تصویر فتوشاپ  Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های فتوشاپ به…

چاپ در فتوشاپ

چاپ در فتوشاپ

چاپ در فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش چاپ در فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های فتوشاپ به صورت…

کاربرد اکشن ها Actions فتوشاپ

کاربرد اکشن ها Actions فتوشاپ

کاربرد اکشن ها Actions فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش کاربرد اکشن ها Actions فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش…

فیلتر ها در فتوشاپ

فیلتر ها در فتوشاپ

فیلتر ها در فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فیلتر ها در فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

کانال Channel ماسک Mask فتوشاپ

کانال Channel ماسک Mask فتوشاپ

کانال Channel ماسک Mask فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش کانال Channel ماسک Mask فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش…

مسیر ها Path فتوشاپ

مسیر ها Path فتوشاپ

مسیر ها Path فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش مسیر ها Path فتوشاپ  Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

مدیریت و تنظیمات تصاویر فتوشاپ

مدیریت و تنظیمات تصاویر فتوشاپ

مدیریت و تنظیمات تصاویر فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش مدیریت و تنظیمات تصاویر فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش…

نور رنگ و کنتراست تصاویر فتوشاپ

نور رنگ و کنتراست تصاویر فتوشاپ

نور رنگ و کنتراست تصاویر فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش نور رنگ و کنتراست تصاویر فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص…

آموزش لایه ها Layer فتوشاپ

آموزش لایه ها Layer فتوشاپ

آموزش لایه ها Layer فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش لایه ها Layer فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک…

پشتیبانی آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام، در خدمت شما هستیم...
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم