آموزش نرم افزارها

درخواست مدرک

درخواست گواهینامه از کتیا دیزاین

 

نکات مهم در مورد صدور گواهینامه :

کاربران و دانشجویان محترم ، در صورتی که دوره مورد نظر خود را (پکیج آموزشی) از سایت کتیا دیزاین خریداری کرده و آنرا گذرانده اید و در حال حاظر آماده انجام آزمون و اخذ گواهینامه می باشید ، میتوانید از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید.

لازم به ذکر است به درخواست افرادی که دوره آموزشی مورد نظر را از طریق سایت کتیا دیزاین نگذرانده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

درخواست مدرک

فرم درخواست مدرک

مرحله 1 از 3