پکیج‌های آموزشی

آموزش اتوکد AutoCAD

فرمان Stretch اتوکد

فرمان Stretch اتوکد

فرمان Stretch اتوکد از فرمان Stretch اتوکد برای جهت افزایش یا کاهش طول اضلاع موضوعات ترسیمی در جهتی خاص با طول و زاویه مشخص با حفظ پیوستگی با سایر قسمت‌های…

فرمان Align اتوکد

فرمان Align اتوکد

فرمان Align اتوکد از فرمان Align اتوکد برای منطبق کردن یک موضوع بر موضوعی دیگر استفاده می‌شود. در این فرمان دو موضوع داریم یکی موضوع اصلی و دیگری موضوع مقصد….

فرمان Scale اتوکد

فرمان Scale اتوکد

فرمان Scale اتوکد از فرمان Scale اتوکد برای تغییر مقیاس موضوعات ترسیمی حول یک نقطه‌ی مبنا با یک ضریب مشخص استفاده می‌شود. پس از انتخاب موضوعات مورد ‌نظر جهت تغییر…

فرمان Rotate‌ اتوکد

فرمان Rotate‌ اتوکد

فرمان Rotate‌ اتوکد از فرمان Rotate‌ اتوکد برای چرخش موضوعات ترسیمی حول یک نقطه مبنا (Base Point) با یک زاویه مشخص استفاده می‌شود. پس از انتخاب موضوعات مورد ‌نظر جهت…

فرمان Move اتوکد

فرمان Move اتوکد

فرمان Move اتوکد از فرمان Move اتوکد برای جابه‌جایی موضوعات ترسیمی از نقطه‌ای به نقطه دیگر استفاده می‌شود. تفاوت این فرمان، با فرمان Pan در آن است که در فرمان…

فرمان Mirror‌ اتوکد

فرمان Mirror‌ اتوکد

فرمان Mirror‌ اتوکد از فرمان Mirror‌ اتوکد برای تهیه کپی آینه‌ای (‌قرینه‌ای‌) موضوعات ترسیمی نسبت به یک محور فرضی یا واقعی استفاده می‌شود. برای تعیین محور قرینه نیازی به حضور…

فرمان Offset اتوکد

فرمان Offset اتوکد

فرمان Offset اتوکد از فرمان Offset اتوکد برای ایجاد کپی‌های موازی از موضوعات ترسیمی با فاصله مشخص در هر دو طرف موضوع استفاده می‌شود. فرمان Offset روی موضوعات مختلف اثرات…

فرمان ‌Copy اتوکد

فرمان ‌Copy اتوکد

فرمان ‌Copy اتوکد: از فرمان ‌Copy اتوکد برای نسخه برداری (تهیه کپی) از موضوعات ترسیمی استفاده می‌شود.به‌طوری که می‌توان به تعداد دلخواه و با فاصله‌های مشخص از موضوع اصلی‌ کپی…

روش‌های انتخاب موضوعات‌

انتخاب موضوعات‌ در اتوکد

انتخاب موضوعات‌ در اتوکد: در این آموزش به انواع روش های انتخاب موضوعات در اتوکد می پردازیم و توضیح کامل و کاربردی از هر کدام از روش ها رو بیان…

فرمان Erase اتوکد

فرمان Erase اتوکد

فرمان Erase اتوکد: از فرمان Erase اتوکد برای پاک کردن موضوعات ترسیمی استفاده می‌شود. در ادامه به انواع روش های اجرای فرمان و اعلان های این دستور اتوکد می پردازیم….

فرمان Table اتوکد

فرمان Table اتوکد

فرمان Table اتوکد: از فرمان Table اتوکد برای درج جداولی با تعداد ستون و ردیف مشخص استفاده می‌شود در این آموزش به انجام کامل و شرح مراحل انجام کار آن…

فرمان ‌Helix اتوکد

فرمان ‌Helix اتوکد

فرمان ‌Helix اتوکد از فرمان ‌Helix اتوکد برای ترسیم مسیرهای مارپیچ دو بعدی یا سه ‌بعدی استفاده می‌شود. اگر ارتفاع مسیر صفر باشد، مارپیچ دو‌بعدی ایجاد، ولی اگر ارتفاع مسیر…

فرمان Style ‌‌Multiline اتوکد

فرمان ‌‌Multiline Style اتوکد

فرمان ‌‌Multiline Style اتوکد: از فرمان ‌‌Multiline Style اتوکد (مولتی لاین استایل) برای ایجاد و ویرایش سبک‌های‌ مختلف، خطوط مرکب استفاده می‌شود. که در این مقاله به تشریح کامل آن…

فرمان ‌Multiline‌‌ اتوکد

فرمان ‌Multiline‌‌ اتوکد

فرمان ‌Multiline‌‌ اتوکد: از فرمان ‌Multiline‌‌ اتوکد (مولتی لاین) برای ترسیم خطوط مرکب استفاده می‌شود. خطوط مرکب خطوطی هستند که از دو یا چند خط موازی دیگر تشکیل شده‌اند. نمونه…

فرمان ‌Construction Line اتوکد یا فرمان xline

فرمان ‌Construction Line اتوکد

فرمان ‌Construction Line اتوکد از فرمان ‌Construction Line اتوکد برای ترسیم خط دوسر نا‌محدود استفاده می‌شود در این آموزش به روش های اجرای فرمان و اعلان های فرمان به صورت…

فرمان ‌Ray اتوکد

فرمان ‌Ray اتوکد

فرمان ‌Ray اتوکد: از فرمان ‌Ray اتوکد برای ترسیم نیم خط یا خط‌های شعاعی استفاده می‌شود، نیم خط از یک طرف محدود و از سمت دیگر نامحدود می‌باشد. نمونه فیلم…

پشتیبانی آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام، در خدمت شما هستیم...
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم